Imperija kontratakuoja

Pasidalinkite

Per pastarąsias dvi dienas žiniasklaida apie Lietuvos futbolo federaciją parašė ir parodė tiek, kiek anksčiau ir per metus neparašydavo. Įvairūs komentuotojai (tiek solidūs ponai, tiek anoniminiai rašeivos) tiek savo nuoskaudų dėl Lietuvos futbolo išliejo, kiek nebuvo išlieję dar niekada. Ir staiga šiandien visi vienu ypu atsiduso: pagaliau. Tą atodūsį sukėlė iš LFF Vykdomojo posėdžio pasklidusi žinia, kad dabartinis LFF prezidentas Julius Kvedaras ketina nebekandidatuoti dar vienai kadencijai. Visi džiaugėsi tarsi nukovę drakoną. Ar tikrai drakonas krito kovoje su spectarnybomis ir žiniasklaida? Greičiausiai ne. Ir štai kodėl.
Svarbesnė nei J.Kvedaro apsisprendimas buvo kita iš Vykdomojo komiteto visuomenę pasiekusi žinia. LFF konferencija, kurioje bus renkamas ir naujas prezidentas (vienuoliktuoju darbotvarkės punktu), bus rengiama jau sausio 20 dieną. O tai reiškia tik vieną – dabartinė LFF valdžia vienu mostu įgijo milžinišką pranašumą prieš bet kokią opoziciją. LFF įstatų 39 straipsnio 6 punkte parašyta:

Tik LFF Nariai gali siūlyti kandidatus į Prezidento postą. Nariai privalo raštu Generaliniam Direktoriui pateikti informaciją apie siūlomą kandidatą, nurodant jo vardą bei pavardę, likus bent 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų iki Konferencijos.

Tai reiškia, kad pretendentas į prezidentus turi pateikti įrodymus apie savo galimybę kandidatuoti ne vėliau kaip šių metų gruodžio 31 dieną. Šachmatuose yra specialus terminas, norint apibūdinti situaciją, kai reikia padaryti dar daug ėjimų, o laiko liko labai mažai – ceitnotas. Va į tokį ceitnotą dabar ir pateko visi, kurie turėjo rimtesnių ar mažiau rimtų pretenzijų pasivaržyti dėl Lietuvos futbolo vadovo kėdės.
Ir tai dar ne visos opozicionierių bėdos. Niekur nėra aiškiai apibrėžta, kokia konkrečiai yra LFF nario kandidatų siūlymo procedūra. T.y., kokios LFF nario institucijos turi teisę tą kandidatą pasiūlyti. Kadangi LFF nariai nėra itin atviri visuomenei, tai tenka remtis to nario įstatais, kuris juos viešai pateikia (tikėtina, kad ir kitų apskričių federacijų įstatai yra panašiai sudėlioti). Utenos apskrities futbolo federacijos įstatuose kandidato siūlymo procedūra taip pat nėra aprašyta. Net nėra aiškiai įvardyta, kurio federacijos organo kompetencijai priskirtas šis klausimas. Bet kuriuo atveju aišku, kad nei vieno LFF nario visuotinio narių susirinkimo siūlymo nebus, nes tradiciškai apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą reikia informuoti prieš 30 dienų (linksmiausia, kad UAFF įstatuose nustatytas reikalavimas, kad apie susirinkimą, kuriame renkami kiti organai, reikia informuoti prieš 60 dienų, t.y., gerokai griežtesnė tvarka nei “motininėje” organizacijoje). Tiesa, visuotinio narių susirinkimo komptencijų sąraše kandidato į LFF prezidentus kėlimas neįrašytas. Neįrašytas jis ir valdybos kompetencijų sąraše, tačiau tas sąrašas baigiamas magišku punktu:

sprendžia kitus klausimus, kurie nepriskirti kitų Asociacijos organų kompetencijai.

Tiesa, čia sprendimo priėmimo iniciatyva jau atiduodama į apskrities futbolo federacijos prezidento rankas, nes būtent jis sprendžia, kada šaukti valdybos posėdį ir informuoti apie jį turi ne vėliau kaip 5 dienos iki numatomos posėdžio datos. Pavyzdžiui, jei šiandien nuspręs, tai susibėgs tik gruodžio pabaigoje.
Tad šiandien opozicijos kandidato (kandidatų) iškėlimo klausimas iš esmės atiduotos į apskričių futbolo federacijų prezidentų ir (jei jau prezidentas šaukia posėdį) valdybų rankas. Vienintelė iš regioninių federacijų, kuri tikrai iškeltų kandidatą į LFF prezidentus, tos teisės šiandien neturi. Tauragės apskrities futbolo federacijos likimas kaip tik bus sprendžiamas sausio 20 dieną (septintu dienotvarkės punktu). Ar žengs kuri nors kita tokį žingsnį? Abejotina (nes dalis apskričių futbolo federacijų prezidentų yra Vykdomojo komiteto, kuris taip paspartino įvykius, nariai), bet tikimybė visada yra. Kad ir labai maža.
Jei kyla klausimas, o kaip tada kandidatą iškels dabartinė LFF valdžia, tai atsakymas yra labai paprastas. Ji turi dar šešias “specialias” asociacijas (plačiau žr. ankstesniame tekste), kurios greičiausiai priims tokį sprendimą, kokio reikia. Gali būti, kad tas sprendimas jau priimtas. Tik apie jį informuota bus vėliau. Kaip kad nustatyta LFF įstatų 39 straipsnio 7 punkte:

Generalinis Sekretoriatas informuoja LFF Narius, paskelbdamas siūlomų kandidatų pavardes, likus ne mažiau kaip 7 (septynioms) dienoms iki Konferencijos.

Tai reiškia, kad visi koziriai bus atversti vėliausiai sausio 13 dieną. Ir tikriausiai nederėtų labai nustebti, jei staiga paaiškėtų, kad tų šešių itin svarbių asociacijų prašomas kandidatuoja tas, kurį nukovę šiandien visi džiaugiasi.


Pasidalinkite

Related posts

Leave a Comment